Паспорт уточнений на 2017 рік

12.01.2018   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
                                 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО:       
                                 
                        Наказ / розпорядчий документ
                        Наказ управління освіти і науки ТМР від 05.01.2017р.№12
                        Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108
                        Наказ
                        Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108
                                 
                                 
ПАСПОРТ уточнений
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
                                 
                                 
                                 
1. 0600000   Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)
                                 
2. 0610000   Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"
  (КПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)
                                 
3. 0611090     0960      Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми
  (КПКВК МБ)   (КФКВК) 1   (найменування бюджетної програми)
                                 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   7 241,911 тис.гривень, у тому числі загального фонду -  6 822,750 тис.гривень та спеціального фонду - 419,161 тис.гривень
                                 
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
                                 
  Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі  питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( із змінами та доповненнями)
                                 
                                 
6. Мета бюджетної програми
  Залучення та забезпечення надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:              
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                 (тис.грн) 
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0611090   0960    Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти 6457,550 196,261 6653,811
2 0611090   0960    Забезпечення збереження енергоефективності 365,200 7,000 372,200
3 0611090   0960    Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів   80,000 80,000
4 0611090   0960    Придбання обладнання та предметів довгостокового користування   135,900 135,900
Усього 6 822,75 419,16086 7 241,91086
                                 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:               (тис.грн) 
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Усього      
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:                
№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0611090   Забезпечити залучення та надання належних умов виховання дітей в умовах позашкільної освіти
затрат
1   0611090   Кількість закладів  од. звітність установи 1,000
2   0611090   Кількість груп од. звітність установи 156,000
3   0611090   Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу од. Штатний розпис 75,000
4   0611090   Середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу,за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу од. Штатний розпис 23,000
5   0611090   Середньорічне число штатних одиниць робітників од. Штатний розпис 16,500
6   0611090   Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів од. Штатний розпис 13,500
7   0611090   Всього-середньорічне число ставок (штатних одиниць) од. Штатний розпис 128,000
продукту
1   0611090   Середньорічна кількість дітей, які отримують позашкільну освіту  осіб звітність установи 2329,000
ефективності
1   0611090   Діто-дні відвідування днів розрахунок 355,000
2   0611090   Витрати на 1 дитину, яка отримує позашкільну освіту грн. звітність установи 3016,640
якості
1   0611090   Середньорічна кількість днів відвідування днів розрахунок 355,000
2 0611090   Забезпечення збереження енергоефективності
затрат
1   0611090   Обсяг видатків на оплату енергоресурсів та комунальних послуг всього грн. звітність установи 406000,000
2   0611090   Обсяг видатків на оплату теплопостачання грн. звітність установи 331500,000
3   0611090   Обсяг видатків на оплату водопостачання грн. звітність установи 3899,250
4   0611090   Обсяг видатків на оплату водовідведення грн. звітність установи 2594,800
5   0611090   Обсяг видатків на оплату електроенергії грн. звітність установи 34155,560
6   0611090   Обсяг видатків на оплату природнього газу грн. звітність установи  
7   0611090   Загальна площа приміщень кв. м. звітність установи 1721,400
8   0611090   Опалювальна площа приміщень кв. м. звітність установи 1710,900
9   0611090   Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року грн. звітність установи  
продукту
1   0611090   Обсяг споживання теплопостачання в натуральних одиницях Гкал звітність установи 212,670
2   0611090   Обсяг споживання водопостачання в натуральних одиницях куб. м. звітність установи 379,000
3   0611090   Обсяг споживання водовідведення в натуральних одиницях куб. м. звітність установи 379,000
4   0611090   Обсяг споживання електроенергії в натуральних одиницях кВт.год звітність установи 11944,000
5   0611090   Обсяг споживання природнього газу в натуральних одиницях куб. м. звітність установи  
ефективності
1   0611090   Середнє споживання теплопостачання Гкал на 1 м.кв. опал. пл розрахунок 0,124
2   0611090   Середнє споживання водопостачання куб. м. на 1 м кв. заг пл розрахунок 0,220
3   0611090   Середнє споживання водовідведення куб. м. на 1 м кв. заг пл розрахунок 0,220
4   0611090   Середнє споживання електроененргії кВт год на 1 м кв заг пл розрахунок 6,930
5   0611090   Середнє споживання природнього газу куб. м. на 1 м кв. заг пл розрахунок  
якості
1   0611090   Річна економія витрачання теплопостачання в натуральному виразі % розрахунок  
2   0611090   Річна економія витрачання водопостачання в натуральному виразі % розрахунок  
3   0611090   Річна економія витрачання водовідведення в натуральному виразі % розрахунок  
4   0611090   Річна економія витрачання електроенергії в натуральному виразі % розрахунок  
5   0611090   Річна економія витрачання природнього газу в натуральному виразі % розрахунок  
6   0611090   Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої від проведення заходів, що приводять до збереження та економії енергоресурсів грн. розрахунок  
7   0611090   Відсоток погашення кредиторської заборгованості за спожиті енергоносії та комунальні послуги, що склалася на початок року % розрахунок  
3 0611090   Проведення капітального ремонту приміщень та інших об'єктів
затрат
1   0611090   Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього грн. звітність установи 80000,000
2   0611090   Обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень  грн. звітність установи 80000,000
3   0611090   Обсяг видатків на капітальний ремонт інших об'єктів  грн. звітність установи  
4   0611090   Загальна площа приміщень установ кв.м. звітність установи 1721,400
5   0611090   Площа приміщень, яка потребує капітального ремонту кв.м. звітність установи  
продукту
1   0611090   Кількість установ, в яких проведено капітальний ремонт од. звітність установи 1,000
2   0611090   Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень та інших об'єктів всього кв.м. звітність установи  
3   0611090   Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт приміщень  кв.м. звітність установи  
4   0611090   Площа приміщень, на якій проведено капітальний ремонт інших об'єктів  кв.м. звітність установи  
ефективності
1   0611090   Середні витрати на проведення капітального ремонту приміщень на 1 кв.м. площі грн. розрахунок  
2   0611090   Середні витрати на проведення капітального ремонту інших об'єктів  на 1 кв.м. площі грн. розрахунок  
якості
1   0611090   Відсоток площі, на якій проведено капітальний ремонт до площі, що потребувала капітального ремонту % розрахунок  
2   0611090   Обсяг річної економії бюджетних коштів, отриманої завдяки проведення в ході капітального ремонту робіт, що приводить до збереження та економії енергоресурсів (води, тепла, енергії тошо) грн. розрахунок  
4 0611090   Придбання обладнання та предметів довгостокового користування
затрат
1   0611090   Обсяг видатків для придбання обладнання та предметів довгострокового користування грн. звітність установи 55900,000
продукту
1   0611090   Кількість установ, в яких проведено оновлення матеріально-технічної бази од. звітність установи 1,000
2   0611090   Кількість придбаного обладнання і предметів довгострокового користування од. звітність установи 3,000
ефективності
1   0611090   Середні витрати на придбання одиниці одного обладнання грн. розрахунок 18633,330
якості
1   0611090   Динаміка кількості установ, в яких здійснено оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком % розрахунок  
2   0611090   Рівень оновлення матеріально-технічної бази, порівняно з минулим роком % розрахунок  
                                 
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)                 (тис.грн) 
                                 
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:                      
                                 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.      
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).        
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.                
                                 
  Директор                 С.М. Миханчук    
            (підпис)         (ініціали та прізвище)      
   ПОГОДЖЕНО:                           
                                 
  Начальник управління освіти і науки                 О.П. Похиляк    
            (підпис)         (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 
  14040078   12.01.2018 16:07:09                    
  1 Паспорт бюджетної програми 000001383 від 04.01.2018 10:49:10          
                                 
                                 
                                 
                                 

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід