І. Закони України
Закон України "Про освіту". тут 
Закон України "Про позашкільну освіту". тут

«Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 07.12.2017 № 2229-VIII;

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)» від 18 грудня 2018 року № 2657-VIII

Закон України "Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності" від 13.12.2022 №2834-IX

 

ІІ. Укази Президента України

«Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ (зі змінами, внесеними Указами від 14 березня 2022 року № 133/2022, затвердженим Законом України від 15 березня 2022 року № 2119-ІХ, та від 18 квітня 2022 року № 259/2022, затвердженим Законом України від 21 квітня 2022 року № 2212-ІХ), продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб.

Про Стратегію національно-патріотичного виховання (від 18 травня 2019 року № 286/2019).

Про Національну стратегію розбудови безпечного і здорового освітнього середовища у новій українській школі (№ 195/2020 від 25.05.2020)

Про введення воєнного стану в Україні (від 24.02.2022 №64/2022).

 

ІІІ. Постанови Кабінету Міністрів України

Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні» (від 24.06.2022, № 711).

Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії національно-патріотичного виховання на 2020-2025 роки (від 09.10.2020 № 932)

Про затвердження Державної цільової соціальної програми національно-патріотичного виховання на період до 2025року та внесення змін до деяких постанов Кабміну України(від 30.06.2021 №673)

Про організацію інклюзивного навчання  в закладах позашкільної освіти (від 21.08.2019 №779)

Про затвердження переліку типів позашкільних навчальних закладів і Положення про позашкільний навчальний заклад (від 06.05 2001 № 433).

 

ІV. Накази Міністерства освіти і науки України

Про затвердження Типової освітньої програми закладу позашкільної освіти (від 05.01.2021 №17)

Про деякі питання національно-патріотичного вихованя в закладах освіти України та визнання таким що втратив чинність , наказу МОН України від 16.06.2015 №641), Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України. (від23.06.2022 №586)

Деякі питання на випадки булінгу (цькуванню) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти" (від 28.12.2019 р. №1646)

Про затвердження Порядку видачі випускникам позашкільних навчальних закладів свідоцтв про позашкільну освіту (від 12.07.2001 № 510).

Про затвердження Типових навчальних планів для  організації навчально-виховного  процесу  в  позашкільних  навчальних закладах системи Міністерства освіти і науки України (від 22.07.2008р. №676)

Про внесення змін до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах(від  10.12.2008р. №1123) 

Про затвердження Положення про центр, палац, будинок, клуб художньої творчості дітей, юнацтва та молоді, художньо-естетичної творчості учнівської молоді, дитячої та юнацької творчості, естетичного виховання (від 05.11.2009 № 1010).

Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників (від 06.10.2010р. №930)

Про затвердження Примірної інструкції з ведення ділової документації в позашкільних навчальних закладах (від 23.08.2012 №947).

Про  навчальні програми з позашкільної освіти (від 18.07.2013р. №1/9-502)

Про  методичні рекомендації щодо змісту та оформлення навчальних програм з позашкільної освіти (лист МОН України , Інститут інноваційних технологій і змісту освіти від 05.06.2013р. №14.1/10-1685)

Про затвердження Положення про Всеукраїнський конкурс рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти (від 09.09.2014 № 1008, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 25.09.2014 № 1166/25943).

Про затвердження Положення про змагання з туристських спортивних походів серед учнівської та студентської молоді (від 27.11.2015  № 1250, 02.02.2016 за № 175/28305).

 

V. Листи  МОН України

Лист МОН України від 19.05.2020 №6/643-20 "Про надання організаційно-методичних рекомендацій щодо навчання за допомогою дистанційних технологій в позашкільній освіті". тут
Лист МОН України "Про організацію роботи закладів позашкільної освіти". тут

Про організацію освітньої діяльності в закладах позашкільної освіти у 2022-2023нр. (від 27.07.2022 №1/8507-22)

Про методичні рекомендації «Перша психологічна допомога. Алгоритм дій. (від 04.04.2022 №1/3872-22)

Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах  воєнного стану в Україні (від 29.03.2022 №1/3737-22)

Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у 2022-2023нр. (№1/9105-22 від 10.08.2022)

Про проведення першого уроку в 202-2023нр. у закладах загальної середньої освіти (від 17.08.2022 №1/9445-22)

Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України (від 10.06.2022 №1/6267-22)

Методичні рекомендації щодо розвитку STEM- освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2022- 2023навчальний рік.(від 15.08.2022 №22.1/10-1080)

Організаційно-методичні рекомендації щодо навчання  за допомогою дистанційних технологій  в позашкільній освіті (від 19.05.2020 №6/643-20)

Щодо організації роботи закладів позашкільної освіти ( № 1/9-292 від 29.05.2020 року)

Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)”від 14.08.2020 № 1/9-436

Рекомендації для закладів освіти щодо застосування норм Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню) від 18.грудня 2018р. №2657-УІІІ.(від 29.01.2019 №1/11-881)

 «Про деякі питання національно-патріотичного виховання в закладах освіти України» , лист МОН від 10.06.2022р. № 1/6267-22. Ресурс доступу: https://imzo.gov.ua/2022/06/13/lyst-mon-vid-10-06-2022-1-6267-22-prodeiaki-pytannia-natsional-no-patriotychnoho-vykhovannia-v-zakladakh-osvityukrainy/

 «Про запобігання та протидію домашньому насильству в умовах воєнного стану в Україні» від 30.05.2022 № 1/5735-22 Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zapobigannya-ta-protidiyu-domashnomunasilstvu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

«Про здійснення превентивних заходів серед дітей та молоді в умовах воєнного стану в Україні » від 1305.2022 р. № 1/5119-22 Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zdijsnennya-preventivnih-zahodiv-seredditej-ta-molodi-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

«Про забезпечення психологічного супроводу учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану в Україні» від 29.03.2022 р. № 1/3737-22 Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zabezpechennya-psihologichnogosuprovodu-uchasnikiv-osvitnogo-procesu-v-umovah-voyennogo-stanu-v-ukrayini

Щодо необхідності проведення додаткових профілактичних заходів в середовищі дітей та підвищення обізнаності батьків (від 16.03.2021№ 1/9-128)

Щодо діяльності Національної дитячої гарячої лінії (від 19.05.2020 №6/645-20

Щодо застосуванняя Порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти (від 07.07.2020 №1/9-363)

«Про застосування державної мови в освітньому процесі» від 17.09.2019 № 1/9-581.

“Методичні рекомендації щодо застосування порядку організації інклюзивного навчання в закладах позашкільної освіти” від 07.07.2020 р.№ 1/9-363.

 

  1. Наказ   Державної служби якості освіти  України  від 01.08.2022 №01-10/75 «Методичні рекомендації з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у закладах позашкільної освіти» 

      Офіційний вебсайт Державної служби якості освіти України https://sqe.gov.ua/