Умови прийому здобувачів освіти до комунального закладу Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва"

I. Загальні положення

1.1. Дані правила регламентують прийом дітей до комунального закладу Тернопільської міської ради “Центр творчості дітей та юнацтва”.

1.2. Правила прийому розроблені відповідно Закону України “Про освіту”, “Про позашкільну освіту”, Положення про позашкільний навчальний заклад, Статуту комунального закладу Тернопільської міської ради “Центр творчості дітей на юнацтва”, Закону України “Про добровільне об’єднання територіальних громад”, рішень сесії Тернопільської міської ради.

1.3. Комунальний заклад Тернопільської міської ради “Центр творчості дітей та юнацтва” забезпечує отримання позашкільної освіти дітям, учням та молоді віком від 4 до 21 року. Кожен здобувач освіти має право займатися у декількох гуртках протягом року.

1.4. Прийом до закладу здійснюється на добровільній основі, відповідно інтересів, нахилів, здібностей та вподобань дітей.

1.5. Проблемні питання, які можуть виникати під час прийому здобувачів освіти вирішує директор ЦТДЮ відповідно до законодавства України в галузі позашкільної освіти.

1.6. Батьки (чи особи які їх заміняють), а також здобувачі освіти зобов’язані дотримуватись вимог Статуту ЦТДЮ, санітарно-гігієнічних норм, правил охорони праці, пожежної безпеки, зобов’язані зберігати майно та засоби закладу, здобувачі освіти повинні ретельно відвідувати навчальні заняття;

- брати участь у громадському житті закладу, проведенні масових заходів, фестивалів, конкурсів, змагань, концертах передбачених Статутом закладу.

- брати участь у заходах, спрямованих на покращення освітнього процесу та зміцнення матеріально-технічної бази Центру творчості дітей та юнацтва.

 

II. Порядок прийому

2.1. Організацію прийому дітей до комунального закладу Тернопільської міської ради “Центр творчості дітей та юнацтва” здійснює директор ЦТДЮ та керівники гуртків згідно поданої батьками заяви-анкети, встановленого зразка, поданих на ім’я директора закладу, а також документів, які підтверджують соціальний статус дитини, або батьків. Надається згода батьків на обробку персональних даних дитини.

2.2. При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, відношенню до релігії та соціального стану. Прийом здійснюється на безконкурсній основі.

2.3. В гуртках хореографічного та вокального профілю можуть проводитися випробовувальні заняття, з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

2.4. До навчання у ЦТДЮ можуть прийматися діти з особливими освітніми потребами у разі відсутності в них протипоказань займатися у відповідному гуртку (довідка медичного закладу).

2.5. Для зарахування дітей до туристичних, туристко-краєзнавчих, хореографічних, спортивних гуртків, школи раннього естетичного розвитку "Зернятко" надається довідка медичного закладу (педіатра) про відсутність протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація має право відмовити у зарахуванні дітей до даних гуртків.

2.6. Керівники гуртків відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до стану підготовки, рівня та року навчання.

2.7. Прийом заяв та документів для зарахування дітей у ЦТДЮ відбувається, як правило з 1 травня по 14 вересня.

2.8. Прийом до ЦТДЮ може здійснюватися протягом навчального року (в міру закінчення комплектування гуртків) за бажанням здобувачів освіти і за згодою батьків, або осіб які їх заміняють.