Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (КФК 0490)

25.01.2019   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

                                ЗАТВЕРДЖЕНО   
                          Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
                          (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
 
                                   
                        ЗАТВЕРДЖЕНО:         
                                   
                        Наказ / розпорядчий документ  
                        Нака УОіН ТМР від 18.01.2019р.№25  
                                   
                        Наказ  
                        Наказ №23 від 21.01.2019р.  
                                   
                                   
ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  
                                   
                                   
                                   
1. 0600000   Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)  
                                   
2. 0610000   Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"  
  (КПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)  
                                   
3. 0617691     0490      Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади  
  (КПКВК МБ)   (КФКВК)     (найменування бюджетної програми)  
                                   
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   26 400,00 гривень, у тому числі загального фонду -   гривень та спеціального фонду - 26 400,00 гривень  
                                   
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
                                   
  Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту"№ 2145-19 від 05.09.17р.
Рішення виконавчого комітету №29 від 11.01.19р.
Рішення Тернопільської міської ради від 19.12.2018р."Про бюджет міста Тернополя на 2019 рік"№7/31/14
 
                                   
6. Мета бюджетної програми  
  Забезпечення оплати інших послуг закладами освіти м.Тернополя.  
                                   
7. Завдання бюджетної програми:                          
№ з/п Завдання  
1 Оплата послуг  
                                   
8. Напрями використання бюджетних коштів:    
                                (грн)   
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
 
1 2 3 4 5 6  
1 Оплата послуг   26400,00   26400,00  
Усього   26400,00   26400,00  
                                   
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:    
                              (грн)     
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4    
Усього          
                                   
10. Результативні показники бюджетної програми:   
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Оплата послуг
затрат
1 обсяг витрат за отримані послуги  грн. звітність установи   26 400 26 400
продукту
1 Кількість отриманих послуг од. Акти вик. робіт   24 24
ефективності
1 Середні витрати на одну послугу грн. розрахунок   1 100 1 100
                                   
                                   
  Директор                 С.М. Миханчук      
            (підпис)         (ініціали та прізвище)        
   ПОГОДЖЕНО:                               
                                   
  Начальник управління освіти і науки                 О.П. Похиляк      
            (підпис)         (ініціали та прізвище)        
                                   
                                   
  14040078   23.01.2019 09:55:52                      
  1 Паспорт бюджетної програми 000000239 від 21.01.2019 11:41:12            

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід