Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік (КФК 1040)

25.01.2019   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

                                ЗАТВЕРДЖЕНО   
                          Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836  
                          (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 15.11.2018 року № 908)
 
                                   
                        ЗАТВЕРДЖЕНО:         
                                   
                        Наказ / розпорядчий документ  
                        Наказ управління освіти і науки ТМР від 03.01.2019р.№5  
                                   
                        Наказ  
                        Наказ від 03.01.2019р.№13  
                                   
                                   
ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік  
                                   
                                   
                                   
1. 0600000   Управління освіти і науки Тернопільської міської ради  
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)  
                                   
2. 0610000   Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"  
  (КПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)  
                                   
3. 0613140     1040      Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)  
  (КПКВК МБ)   (КФКВК)     (найменування бюджетної програми)  
                                   
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   600 000,00 гривень, у тому числі загального фонду -  600 000,00 гривень та спеціального фонду -  гривень  
                                   
5. Підстави для виконання бюджетної програми:  
                                   
  Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України"Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІУ зі змінами та доповненнями
Закон україни "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами та доповненнями
Рішення сесії №7/31/14 від 19.12.2018р."Про бюджет міста Тернополя на 2019р."
 
                                   
6. Мета бюджетної програми  
  Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  
                                   
7. Завдання бюджетної програми:                          
№ з/п Завдання  
1 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки  
                                   
8. Напрями використання бюджетних коштів:    
                                (грн)   
№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку Усього  
 
1 2 3 4 5 6  
1 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 600000,00     600000,00  
Усього 600000,00     600000,00  
                                   
9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:    
                              (грн)     
Найменування місцевої / регіональної програми  Загальний фонд Спеціальний фонд Усього    
1 2 3 4    
Програма  розвитку освіти на 2017 - 2019 роки 600000,00   600000,00    
Усього 600000,00   600000,00    
                                   
10. Результативні показники бюджетної програми:   
№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7
1 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
затрат
1 Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб звітність установи 100   100
2 Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей од. звітність установи 100   100
продукту
1 Кількість заходів з оздоровлення од. звітність установи 1   1
2 Кількість людино-днів оздоровлення дітей днів звітність установи 21   21
ефективності
1 Середні витрати на придбання однієї путівки грн. розрахунок 5 999,99   5 999,99
2 Середні витрати на на оздоровлення однієї дитини грн. розрахунок 5 999,99   5 999,99
3 Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей грн. розрахунок 285,71   285,71
якості
1 Відсоток кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком % розрахунок      
                                   
                                   
  Директор                 С.М. Миханчук      
            (підпис)         (ініціали та прізвище)        
   ПОГОДЖЕНО:                               
                                   
  Начальник управління освіти і науки                 О.П. Похиляк      
            (підпис)         (ініціали та прізвище)        
                                   
                                   
  14040078   23.01.2019 09:53:18                      
  1 Паспорт бюджетної програми 000000016 від 10.01.2019 12:00:00            
                                   

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід