Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету (уточнений) за 2018 р.

23.01.2019   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

                                Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
                                 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО:       
                                 
                        Наказ / розпорядчий документ
                        Наказ управління освіти і науки ТМР від 23.11.2018р.№452
                                 
                        Наказ
                        Наказ від 23.11.2018р.№189
                                 
                                 
ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
                                 
                                 
                                 
1. 0600000   Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)
                                 
2. 0610000   Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"
  (КПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)
                                 
3. 0613140     1040      Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
  (КПКВК МБ)   (КФКВК) 1   (найменування бюджетної програми)
                                 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   596 000,000 гривень, у тому числі загального фонду -  596 000,000 гривень та спеціального фонду -  гривень
                                 
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
                                 
  Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України"Про освіту" від 05.09.2017 №2145-УІІІ
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 №651-ХІУ зі змінами та доповненнями
Закон україни "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 №2402-ІІІ зі змінами
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р.№836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами та доповненнями
Рішення сесії№7/21/42 від 15.12.2017р."Про бюджет міста Тернополя на 2018р."
Рішення сесії №7/21/42 від 05.10.2018р."Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 15.12.2017р. №7/21/42"
Рішення сесії №7/30/12 від 22.11.2018р."Про внесення змін до рішення сесії міської ради від 15.12.2017р.№7/21/42"
                                 
                                 
6. Мета бюджетної програми
  Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:              
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                 (грн) 
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0613140   1040    Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 596000,000   596000,000
Усього 596 000   596 000
                                 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:               (грн) 
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Усього      
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:                  
№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0613140   Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
затрат
1   0613140   Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб звітність установи 140,000
2   0613140   Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей од. звітність установи 140,000
продукту
1   0613140   Кількість заходів з оздоровлення од. звітність установи 1,000
2   0613140   Кількість людино-днів оздоровлення дітей днів звітність установи 21,000
ефективності
1   0613140   Середні витрати на придбання однієї путівки грн. розрахунок 4257,140
2   0613140   Середні витрати на на оздоровлення однієї дитини грн. розрахунок 4257,140
3   0613140   Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей грн. розрахунок 202,721
якості
1   0613140   Відсоток кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком % розрахунок  
                                 
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)                 (грн) 
                                 
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:                      
                                 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.      
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).        
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.                
                                 
  Директор                 С.М. Миханчук    
            (підпис)         (ініціали та прізвище)      
   ПОГОДЖЕНО:                             
                                 
  Начальник управління освіти і науки                 О.П. Похиляк    
            (підпис)         (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 
  14040078   23.01.2019 09:40:51                    
  1 Паспорт бюджетної програми 000002206 від 26.11.2018 14:37:04          

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід