Паспорт уточнений на 2017 рік оздоровлення

12.01.2018   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

                                ЗАТВЕРДЖЕНО 
                                Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836
                                 
                        ЗАТВЕРДЖЕНО:       
                                 
                        Наказ / розпорядчий документ
                        Наказ управління освіти і науки ТМР від 05.01.2017р.№12
                        Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108
                        Наказ
                        Наказ від 18.12.2017р. №586/8,1/108
                                 
                                 
ПАСПОРТ уточнений
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
                                 
                                 
                                 
1. 0600000   Управління освіти і науки Тернопільської міської ради
  (КПКВК МБ)   (найменування головного розпорядника)
                                 
2. 0610000   Комунальний заклад Тернопільської міської ради  "Центр творчості дітей та юнацтва"
  (КПКВК МБ)   (найменування відповідального виконавця)
                                 
3. 0613140   1040      Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)
  (КПКВК МБ)   (КФКВК) 1   (найменування бюджетної програми)
                                 
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   579,700 тис.гривень, у тому числі загального фонду -  579,700 тис.гривень та спеціального фонду -  тис.гривень
                                 
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України
Бюджетний кодекс України
Закон України "Про освіту" від 23.05.1991 № 1060-ХII зі змінами та доповненнями
Закон України "Про загальну середню освіту" від 13.05.1999 № 651-ХIV зі змінами та доповненнями
Закон України "Про охорону дитинства" від 26.04.2001 № 2402-III зі змінами та доповненнями
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі  питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"( із змінами та доповненнями)
 
                                 
                                 
                                 
6. Мета бюджетної програми
  Забезпечення оздоровлення та відпочинку дітей,які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
                                 
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:              
№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми
                                 
8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань                 (тис.грн) 
№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7
1 0613140 1040    Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки 579,700   579,700
Усього 579,7   579,7
                                 
9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:               (тис.грн) 
Назва
регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
Усього      
                                 
10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:                
№ з/п КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
1 2 3 4 5 6
1 0613140 Придбання путівок на оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки
затрат
1   0613140 Кількість дітей, яким надані послуги з оздоровлення осіб звітність установи 148,000
2   0613140 Кількість придбаних путівок на оздоровлення дітей од. звітність установи 148,000
продукту
1   0613140 Кількість заходів з оздоровлення од. звітність установи 1,000
2   0613140 Кількість людино-днів оздоровлення дітей днів звітність установи 21,000
ефективності
1   0613140 Середні витрати на придбання однієї путівки грн. розрахунок 3916,530
2   0613140 Середні витрати на на оздоровлення однієї дитини грн. розрахунок 3916,530
3   0613140 Середні витрати на один людино-день оздоровлення дітей грн. розрахунок 186,500
якості
1   0613140 Відсоток кількості дітей, охоплених заходами з оздоровлення, порівняно з минулим роком % розрахунок  
                                 
                                 
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)                 (тис.грн) 
                                 
Код Найменування джерел надходжень КПКВК Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту (3) Пояснення, що характеризують джерела фінансування
загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом загальний фонд спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
УСЬОГО:                      
                                 
1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.      
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).        
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.                
                                 
  Директор                 С.М. Миханчук    
            (підпис)         (ініціали та прізвище)      
   ПОГОДЖЕНО:                           
                                 
  Начальник управління освіти і науки                 О.П. Похиляк    
            (підпис)         (ініціали та прізвище)      
                                 
                                 
  14040078   12.01.2018 16:10:27                    
  1 Паспорт бюджетної програми 000001381 від 04.01.2018 10:05:19          

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід