Звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду(ф. 4-3м) за II квартал 2018 р.

11.07.2018   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

                                                            "Додаток 4
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)"                    
                                                                           "Звіт
                         про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду
                                                                  (форма N 4-3м)"                  

                                                              за II квартал 2018 року                                                                                
                                                                                
                                                                    КОДИ            
Установа    Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва"                                                        за ЄДРПОУ        14040078            
Територія    Тернопіль                                                        за КОАТУУ        6110100000            
Організаційно-правова форма господарювання    Комунальна організація (установа, заклад)                                                        за КОПФГ        430            
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету      -                                                                                
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету       -                                                                                
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів   006 - Орган з питань освіти і науки                                                                                
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)   0617691 - Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого                                                                                
"Періодичність:   квартальна  
Одиниця виміру:  грн. коп."                                                                                
Показники    "КЕКВ
та/або
ККК"    Код рядка        Затверджено на звітний рік        Затверджено на звітний період (рік)    Залишок на початок звітного року            Перераховано залишок        Надійшло коштів за звітний період (рік)    "Касові 
за звітний період (рік)"            "Залишок 
на кінець звітного періоду (року)"                
                            усього    у тому числі на рахунках в установах банків                    усього    у тому числі перераховані з рахунків в установах банків                        
                                                                усього        у тому числі на рахунках в установах банків        
1    2    3        4        5    6    7        8        9    10    11        12        13        
Видатки та надання кредитів - усього    X    10        26 400,00        26 400,00    -    -        -        11 000,00    11 000,00    -        -        -        
"у тому числі:
Поточні  видатки"    2000    20        26 400,00        -    -    -        -        11 000,00    11 000,00    -        -        -        
Оплата праці і нарахування на заробітну плату    2100    30        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
                                                                                
Оплата праці    2110    40        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Заробітна плата    2111    50        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Грошове  забезпечення військовослужбовців    2112    60        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Нарахування на оплату праці    2120    70        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Використання товарів і послуг    2200    80        26 400,00        -    -    -        -        11 000,00    11 000,00    -        -        -        
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар    2210    90        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Медикаменти та перев’язувальні матеріали    2220    100        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Продукти харчування    2230    110        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Оплата послуг (крім комунальних)    2240    120        26 400,00        -    -    -        -        11 000,00    11 000,00    -        -        -        
Видатки на відрядження    2250    130        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Видатки та заходи спеціального призначення    2260    140        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв    2270    150        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Оплата теплопостачання    2271    160        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Оплата водопостачання  та водовідведення    2272    170        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Оплата електроенергії    2273    180        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Оплата природного газу    2274    190        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Оплата інших енергоносіїв    2275    200        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Оплата енергосервісу    2276    210        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм    2280    220        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм    2281    230        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку    2282    240        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Обслуговування боргових зобов’язань    2400    250        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань    2410    260        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань    2420    270        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Поточні трансферти    2600    280        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)    2610    290        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів    2620    300        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям    2630    310        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Соціальне забезпечення    2700    320        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Виплата пенсій і допомоги    2710    330        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Стипендії    2720    340        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Інші виплати населенню    2730    350        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Інші поточні видатки    2800    360        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальні  видатки    3000    370        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Придбання основного капіталу    3100    380        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування    3110    390        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальне будівництво (придбання)    3120    400        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
                                                                                
Капітальне будівництво (придбання) житла    3121    410        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів    3122    420        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальний ремонт    3130    430        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)    3131    440        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальний ремонт інших об’єктів    3132    450        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Реконструкція  та  реставрація    3140    460        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Реконструкція житлового фонду (приміщень)    3141    470        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Реконструкція  та реставрація інших об’єктів    3142    480        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури    3143    490        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Створення державних запасів і резервів    3150    500        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Придбання землі та нематеріальних активів    3160    510        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальні трансферти    3200    520        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)    3210    530        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів    3220    540        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям    3230    550        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Капітальні трансферти населенню    3240    560        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Внутрішнє кредитування    4100    570        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Надання внутрішніх кредитів    4110    580        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів    4111    590        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям    4112    600        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Надання інших внутрішніх кредитів    4113    610        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Зовнішнє кредитування    4200    620        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Надання зовнішніх кредитів    4210    630        -        -    -    -        -        -    -    -        -        -        
Інші видатки    5000    640        X        26 400,00    X    X        X        X    X    X        X        X        
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                                                                                
                                                                                
    Керівник                                        Миханчук СМ                                    
                                                                                
    Головний бухгалтер                                        Сивак АМ                                    
                                                                                
    " 04 " липня 2018р.                                                                            

 

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід