Звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма - 2м) за 1 квар. 2019р.

19.04.2019   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

    Додаток 1
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про надходження та використання коштів загального фонду
(форма N 2м)
за I квартал 2019 року
           
      КОДИ
Установа Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" за ЄДРПОУ 14040078
Територія Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми        
Періодичність: квартальна 
Одиниця виміру:  грн. коп.
         
Показники КЕКВ
та/або
ККК
Код рядка Затверджено на звітний рік Затверджено на звітний період (рік) Залишок на початок звітного року Надійшло коштів за звітний період (рік) Касові
за звітний період (рік)
Залишок
на кінець звітного періоду (року)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Видатки та надання кредитів -  усього Х 010 9 101 810,00 2 480 400,00 - 2 045 524,83 2 045 524,82 0,01
у тому числі:
Поточні видатки
2000 020 9 101 810,00 - - 2 045 524,83 2 045 524,82 0,01
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 030 8 490 510,00 - - 1 846 487,34 1 846 487,34 -
Оплата праці 2110 040 6 959 420,00 1 710 000,00 - 1 520 585,74 1 520 585,74 -
Заробітна плата 2111 050 6 959 420,00 - - 1 520 585,74 1 520 585,74 -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 060 - - - - - -
Нарахування на оплату праці 2120 070 1 531 090,00 376 200,00 - 325 901,60 325 901,60 -
Використання товарів і послуг 2200 080 611 200,00 - - 199 031,94 199 031,93 0,01
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 090 84 900,00 - - 11 412,00 11 412,00 -
                            image1.png  
                                   
201900000007962197   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 100 - - - - - -
Продукти харчування 2230 110 - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 120 46 400,00 - - 17 473,93 17 473,93 -
Видатки на відрядження 2250 130 10 000,00 - - 5 177,82 5 177,82 -
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 140 - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 150 467 400,00 334 700,00 - 163 784,19 163 784,18 0,01
Оплата теплопостачання 2271 160 392 700,00 - - 147 966,55 147 966,55 -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 170 14 650,00 - - 1 681,29 1 681,29 -
Оплата електроенергії 2273 180 49 500,00 - - 12 887,72 12 887,71 0,01
Оплата природного газу 2274 190 - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 200 10 550,00 - - 1 248,63 1 248,63 -
Оплата енергосервісу 2276 210 - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 220 2 500,00 - - 1 184,00 1 184,00 -
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних   (регіональних) програм 2281 230 - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені  до заходів розвитку 2282 240 2 500,00 2 500,00 - 1 184,00 1 184,00 -
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 250 - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 260 - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 270 - - - - - -
Поточні трансферти 2600 280 - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 290 - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 300 - - - - - -
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 310 - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 320 - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 330 - - - - - -
Стипендії 2720 340 - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 350 - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 360 100,00 - - 5,55 5,55 -
Капітальні видатки 3000 370 - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 380 - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 390 - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 400 - - - - - -
                            image2.png  
                                   
201900000007962197   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 410 - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 420 - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 430 - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 440 - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 450 - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 460 - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 470 - - - - - -
Реконструкція та реставрація  інших об’єктів 3142 480 - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 490 - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 500 - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 510 - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 520 - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 530 - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 540 - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 550 - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 560 - - - - - -
Внутрішнє кредитування 4100 570 - - - - - -
Надання внутрішніх кредитів 4110 580 - - - - - -
Надання кредитів органам державного управління інших  рівнів 4111 590 - - - - - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 600 - - - - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 610 - - - - - -
Зовнішнє кредитування 4200 620 - - - - - -
Надання зовнішніх кредитів 4210 630 - - - - - -
Інші видатки 5000 640 X 57 000,00 X X X X
                            image3.png  
                                   
201900000007962197   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "   Кошти на реєстраційному рахунку   ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Нерозподілені видатки 9000 650 - - - - - -
1 Заповнюється розпорядниками бюджетних коштів.                  
                   
  Керівник       Миханчук СМ    
                   
  Головний бухгалтер       Сивак АМ    
                   
  " 04 " квітня 2019р.            

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід