Звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма - 7м) за 1 кварт. 2019 р.

19.04.2019   Administrator   Категорія: Фінансова звітність

    Додаток 7
до Порядку складання бюджетної звітності розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов'язкового державного соціального і пенсійного страхування
(пункт 1 розділу II)
Звіт
 про заборгованість за бюджетними коштами
(форма N 7м)
на  01  квітня 2019 року
           
      КОДИ
Установа Комунальний заклад Тернопільської міської ради "Центр творчості дітей та юнацтва" за ЄДРПОУ 14040078
Територія Тернопіль за КОАТУУ 6110100000
Організаційно-правова форма господарювання Комунальна організація (установа, заклад) за КОПФГ 430
Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету     -           
Код та назва типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 006 - Орган з питань освіти і науки        
Код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611090 - Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми        
Періодичність: квартальна 
Одиниця виміру:  грн. коп. 
         
Форма складена:   за загальним, спеціальним фондом (потрібне підкреслити).        
Показники КЕКВ Код рядка Дебіторська заборгованість Кредиторська заборгованість Зареєстровані бюджетні фінансові
зобов’язання на кінець звітного періоду (року)
на початок звітного року, усього на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року на початок
звітного року, усього
на кінець звітного періоду (року) списана за період з початку звітного року
усього з неї
усього з неї прострочена прострочена термін оплати якої не настав
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Доходи X 010 - - - - - - - X - X
Видатки - усього на утримання установи X 020 - - - - - 1 086,97 - 1 086,97 - 1 086,97
                                      image1.png  
                                               
201900000008066136   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 1 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
у тому числі:
Поточні  видатки
2000 030 - - - - - 1 086,97 - 1 086,97 - 1 086,97
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 040 - - - - - - - - - -
Оплата праці 2110 050 - - - - - - - - - -
Заробітна плата 2111 060 - - - - - - - - - -
Грошове  забезпечення військовослужбовців 2112 070 - - - - - - - - - -
Нарахування на  оплату праці 2120 080 - - - - - - - - - -
Використання товарів і послуг 2200 090 - - - - - 1 086,97 - 1 086,97 - 1 086,97
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 100 - - - - - - - - - -
Медикаменти та перев’язувальні матеріали 2220 110 - - - - - - - - - -
Продукти харчування 2230 120 - - - - - - - - - -
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 130 - - - - - - - - - -
Видатки на відрядження 2250 140 - - - - - 298,97 - 298,97 - 298,97
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 150 - - - - - - - - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 160 - - - - - - - - - -
Оплата теплопостачання 2271 170 - - - - - - - - - -
Оплата водопостачання  та водовідведення 2272 180 - - - - - - - - - -
Оплата електроенергії 2273 190 - - - - - - - - - -
Оплата природного газу 2274 200 - - - - - - - - - -
Оплата інших енергоносіїв 2275 210 - - - - - - - - - -
Оплата енергосервісу 2276 220 - - - - - - - - - -
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 230 - - - - - 788,00 - 788,00 - 788,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 240 - - - - - - - - - -
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 250 - - - - - 788,00 - 788,00 - 788,00
Обслуговування боргових зобов’язань 2400 260 - - - - - - - - - -
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 270 - - - - - - - - - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов’язань 2420 280 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти 2600 290 - - - - - - - - - -
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 300 - - - - - - - - - -
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 310 - - - - - - - - - -
                                      image2.png  
                                               
201900000008066136   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 2 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Поточні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 320 - - - - - - - - - -
Соціальне забезпечення 2700 330 - - - - - - - - - -
Виплата пенсій і допомоги 2710 340 - - - - - - - - - -
Стипендії 2720 350 - - - - - - - - - -
Інші виплати населенню 2730 360 - - - - - - - - - -
Інші поточні видатки 2800 370 - - - - - - - - - -
Капітальні видатки 3000 380 - - - - - - - - - -
Придбання основного капіталу 3100 390 - - - - - - - - - -
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 400 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) 3120 410 - - - - - - - - - -
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 420 - - - - - - - - - -
Капітальне  будівництво (придбання) інших об’єктів 3122 430 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт 3130 440 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 450 - - - - - - - - - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 460 - - - - - - - - - -
Реконструкція  та  реставрація 3140 470 - - - - - - - - - -
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 480 - - - - - - - - - -
Реконструкція та реставрація інших об’єктів 3142 490 - - - - - - - - - -
Реставрація пам’яток культури, історії та архітектури 3143 500 - - - - - - - - - -
Створення державних запасів і резервів 3150 510 - - - - - - - - - -
Придбання землі  та нематеріальних активів 3160 520 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти 3200 530 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 540 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 550 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти  урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 560 - - - - - - - - - -
Капітальні трансферти населенню 3240 570 - - - - - - - - - -
                                      image3.png  
                                               
201900000008066136   АС  " Є-ЗВІТНІСТЬ "         ст. 3 з 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Разом X 580 - - - - - 1 086,97 - 1 086,97 - 1 086,97
1 У місячній бюджетній звітності рядки з 390 по 570 не заповнюються.                  
                   
  Керівник       Миханчук СМ    
                   
  Головний бухгалтер       Сивак АМ    

 

Коментарі 0

Ви не увійшли в систему! Вхід